ŠTA ZNAMO O SAGOREVANJU
I KOLIKO ŠTETE IZAZIVA
PRILIKOM PUŠENJA

Nema dileme da je pušenje kao navika štetno i za pušače i za njihovu okolinu.

Međutim, dileme postoje u vezi sa tim koji je kod same cigarete najštetniji sastojak. Istraživanja ukazuju da je gorući problem zapravo duvanski dim, koji nastaje procesom sagorevanja. Iako većina pušača ne odustaje od cigareta zbog nikotina, činjenica je da ova supstanca, koja se priprodno nalazi u biljci duvana, nije primarni uzročnik bolesti povezanih s pušenjem.

Duvanski dim emituje više od šest hiljada materija, od kojih se za oko 100 zna da su štetne i potencijalno štetne. Proces sagorevanja cigarete i stvaranja dima počinje na temperaturi od oko 400 stepeni Celzijusa. Kada je cigareta upaljena, njena temperatura može da dostigne gotovo 900 stepeni, pri čemu nastaju sve štetne supstance.

Nikotin se oslobađa iz duvana već na temperaturi od oko 250 stepeni Celzijusa, koji se može isporučiti i eliminisanjem sagorevanja. Pušači treba da znaju da postoji i drugi način da se oslobode duvanskog dima ili bar da smanje zdravstvene rizike kojima su izloženi. To su manje štetne alternative, one predstavljaju prvi korak ka smanjenju rizika kod svih onih koji ne žele da prestanu sa pušenjem. Ono što ide u prilog tome je nauka i činjenica da sve češće svetski eksperti iz oblasti javnog zdravlja govore da postoji rešenje za sve one koji bi da unaprede kvalitet života. Najbolji odgovor je da definitivno ostave pušenje, ili da potraže informacije o manje štetnim alternativama koje zagrevaju, a ne sagorevaju duvan.

Izvor: alo.rs

POVEZANI ČLANCI:

U Srbiji dnevno izbije oko 150 požara, a najčešći uzrok su neugašene cigarete, kako u domaćinstvima, tako i u šumama.
Nema dileme da je pušenje kao navika štetno i za pušače i za njihovu okolinu.
Nije novost da su individualna ložišta jedan od ključnih problema kada je u pitanju zagađenje vazduha.