O STRANICI

O stranici

Ova internet stranica je deo šire inicijative kompanije Philip Morris u Srbiji i posvećena je edukaciji javnosti u cilju prevencije izloženosti stanovništva duvanskom dimu. Svrha ove stranice jeste da upozna javnost sa problemima koje izaziva duvanski dim i sagorevanje duvana. Takođe, stranica pruža informacije koje se tiču nastanka duvanskog dima, kao i štetnosti materija koje nastaju sagorevanjem cigareta. Na kraju, stranica ima za cilj podizanje svesti kod posetilaca i da obezbedi relevantne informacije o štetnosti sagorevanja kao pojave u različitim vidovima ljudskog delovanja i ponašanja. Stranica se ne može  u bilo kom pogledu dovoditi u vezu sa promocijom niti oglašavanjem bilo koje kategorije proizvoda.