Uslovi korišćenja

Ovi uslovi korišćenja upravljaju Vašim pristupom i korišćenjem ove web stranice.

Molimo Vas da pročitate pažljivo ove uslove korišćenja pre nego što počnete da koristite web stranicu, jer se na taj način upoznajete sa njenim sadržajem i funkcionisanjem.

Vašim daljim korišćenjem ove web stranice potvrđujete da prihvatate ove uslove korišćenja.

Primena uslova korišćenja

Ovi uslovi korišćenja primjenjuju se od 01.05.2021. pa do opoziva od strane Philip Morris Operations a.d. Niš.

Garancije i odricanja

Korišćenje ove web stranice je isključivo na sopstvenu odgovornost.

Philip Morris Operations a.d. Niš i treće strane koje su učestvovale u stvaranju ove web stranice nisu odgovorni za bilo kakve štete, gubitke ili bilo kakve troškove koji proizilaze iz upotrebe ili promene sadržaja ove web stranice. To uključuje, ali nije ograničeno na štete uzrokovane programskim virusima ili kvarovima koji proizlaze iz zloupotrebe sadržaja web stranice.

Prava intelektualne svojine

Philip Morris International i Philip Morris Operations a.d. Niš imaju prava intelektualne svojine nad tekstovima i drugim materijalima koji su na ovoj web stranici (uključujući i sve informacije, slike, tekst, dizajn, video i audio).

Možete da u toku pretraživanja ove web stranice u nekomercijalne svrhe preuzeti sadržaj i/ili ga poslati drugim licima, ali je neophodno da u tim prilikama ukažete na autorska prava i ostala prava vlasništva koja pripadaju gore navedenim kompanijama.

Nijedan deo ove web stranice ne sme se prodavati ili distribuirati u komercijalne svrhe niti sme biti modifikovan ili uklopljen u publikacije ili druge web stranice.

Ažuriranje i dostupnost web stranice

Ne garantujemo da je sadržaj internet stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran, kao i da će internet stranica i/ili povezane stranice uvek biti dostupne i raspoložive.

Zadržavamo pravo da u bilo kojem trenutku izmenimo, ili ukinemo ovu web stranicu, ili njen sadržaj, kao i pravo da promenimo uslove korišćenja, kao i da ukinemo pristup internet stranici bez prethodnog obaveštenja/najave.

 

ISTINA ILI PREDRASUDA?

Da li mislite da duvan možemo da
konzumiramo samo njegovim paljenjem?

PREDRASUDA!

Postoje alternative koje greju duvan
na nižoj temperaturi i omogućavaju
njegovu konzumaciju.

ISTINA ILI PREDRASUDA?

Da li mislite da duvan možemo da
konzumiramo samo njegovim paljenjem?

PREDRASUDA!

Postoje alternative koje greju duvan
na nižoj temperaturi i omogućavaju
njegovu konzumaciju.