Mnogi ovo rade u svojim njivama i baštama - a nikako ne bi trebalo. Evo i zašto

Svakog leta i rane jeseni ista priča – na njivama se pali strnjika i drugi ostaci žetve, a u baštama i dvorištima, prave se “lomače” od sasušenog korova, trave, pa i raznog drugog otpada iz domaćinstva. Međutim, mnogi ljudi nisu ni svesni u kojoj meri svako paljenje, odnosno, svako sagorevanje biološkog otpada i drugih materija, može da bude štetno po zdravlje.

Da biste lakše razumeli kolika je opasnost u pitanju, setite se samo koliko su opasne klasične cigarete koje sagorevaju duvan. Zato, imajte u vidu da svaki put kada palite bilo šta na otvorenom, to je kao da ste zapalili na hiljade cigareta od jednom.

Emitovanjem štetnih čestica i gasova nastalim sagorevanjem u okolinu, vi direktno doprinosite zagađenju. Ovo može imati negativne posledice po kvalitet vazduha, zemljišta, pa i čitavih ekosistema. Paljenjem, odnosno sagorevanjem biootpada, baš kao i pušenjem klasičnih cigareta, oslobađaju se brojni toksični gasovi koji mogu da izazovu ozbiljne zdravstvene probleme kod ljudi ako se udišu, uključujući iritaciju disajnih puteva, glavobolje, vrtoglavicu i slabost.

Takođe, paljenjem biljnih ostataka nastaju pepeo i čađ, koji u sebi sadrže sitne čestice koje, ako se udahnu, mogu prodreti duboko u pluća i prouzrokovati iritaciju disajnih puteva, izazvati i pogoršati već postojeće respiratorne bolesti poput astme ili hronične opstruktivne bolesti pluća, doprineti razvoju srčanih problema, pa i povećati rizik od javljanja različitih vrsta kancera i bolesti sličnih onima koje nazivamo „pušačkim“.

Još jedna stvar koju ne bi trebalo zanemariti jeste i to da paljenje strnjike i biootpada može dovesti do nekontrolisanog širenja požara, što donosi veliki rizik ne samo za ljude, već i okolne šume, kuće, infrastrukturu i životinje.

Na sreću, danas postoje manje štetne alternative problemu sagorevanja i stvaranju pepela, koje se uveliko koriste kako bi se smanjili rizici od oslobađanja opasnih gasova, čestica i drugih negativnih posledica.

Jedna od najpraktičnijih alternativa svakako jeste da, umesto da biootpad spalite, barem jedan deo iskoristite za za ishranu stoke. Sa ostatkom, ili ukoliko na imanju uopšte nemate životinje, možete napraviti i sopstveni kompost i dobiti korisnim elementima opskrbljeno đubrivo, koje se može koristiti za poboljšanje plodnosti zemljišta. Ova metoda ne samo da smanjuje otpad, već i obogaćuje tlo hranljivim materijalima.

Isto tako, od viška biootpada možete napraviti takozvani malč. Malčiranje je proces usitnjavanja i rasipanja biootpada otpada po površini zemljišta, što pomaže u zadržavanju vlage, sprečavanju erozije tla, a pritom zemljištu dodaje pregršt hranljivih materija. Umesto spaljivanja, travni otpad se može sakupiti i odvesti na odgovarajuće lokalne deponije ili postrojenja za obradu, odnosno proizvodnju biogasa u anaerobnim uslovima. Korist je dvostruka, jer se na taj način u isto vreme mogu dobiti i električna ili toplotna energija, kao i korisno đubrivo.

Baš kao što postoje manje štetne alternative za sagorevanje biootpada, isto tako danas postoje i manje štetne alternative duvanskom dimu, o čemu više informacija možete saznati OVDE.