ZAŠTO JE SMANJENJE 

ŠTETNOSTI OD PUŠENJA 

CIGARETA VAŽNO?

OSTAVI PUŠENJE DANAS

Videli smo kako se smanjenje štetnosti uspešno integriše u sve oblasti savremenog života.

To se podjednako odnosi i na primenu koncepta smanjenja štetnosti na pušenje. Alternativni proizvodi za konzumiranje duvana koji ne stvaraju dim, ne sagorevaju duvan i emituju manje štetnih materija u poređenju sa klasičnim cigaretama. Iako nisu bez rizika, izvesno je da su ovi proizvodi, ukoliko su naučno zasnovani, odgovarajućeg kvaliteta i standarda, manje štetna alternativa za odrasle osobe koje bi u suprotnom nastavile da koriste cigarete.

To je smanjenje štetnosti na delu koje doprinosi stvaranju sveta bez duvanskog dima.

POVEZANI ČLANCI

Videli smo kako se smanjenje štetnosti uspešno integriše...
Dim je složena mešavina čestica, koja nastaje kada se sagoreva organska supstanca.

POVEZANI ČLANCI

Videli smo kako se smanjenje štetnosti uspešno integriše...
Dim je složena mešavina čestica, koja nastaje kada se sagoreva organska supstanca.