ZAŠTO JE SMANJENJE 

ŠTETNOSTI OD PUŠENJA 

CIGARETA VAŽNO?

OSTAVI PUŠENJE DANAS

Videli smo kako se smanjenje štetnosti uspešno integriše u sve oblasti savremenog života.

To se podjednako odnosi i na primenu koncepta smanjenja štetnosti na pušenje. Alternativni proizvodi za konzumiranje duvana koji ne stvaraju dim, ne sagorevaju duvan i emituju manje štetnih materija u poređenju sa klasičnim cigaretama. Iako nisu bez rizika, izvesno je da su ovi proizvodi, ukoliko su naučno zasnovani, odgovarajućeg kvaliteta i standarda, manje štetna alternativa za odrasle osobe koje bi u suprotnom nastavile da koriste cigarete.

To je smanjenje štetnosti na delu koje doprinosi stvaranju sveta bez duvanskog dima.

POVEZANI ČLANCI

POVEZANI ČLANCI