RAZLIKE IZMEĐU
BOLJIH ALTERNATIVA

OSTAVI PUŠENJE DANAS

Najveća razlika između proizvoda koji zagrevaju duvan (HNB) i e-cigareta je ta što HNB proizvodi sadrže duvan. 

Oni ga zagrevaju i tako stvaraju aerosol koji po pravilu sadrži manje štetnih materija od dima, a i dalje sadrži nikotin.

Samim tim što sadrži pravi duvan, HNB proizvod isporučuje nikotin koji je prirodno prisutan u ovoj biljci.

S druge strane, e-cigarete zagrevaju posebnu tečnost kojoj je nikotin dodat.

Iako postoje razlike između ova dva tipa proizvoda, postoji jedna bitna sličnost, a to je da nijedan od njih ne proizvodi dim.

Ovi proizvodi nisu bez rizika i izazivaju zavisnost. Najbolji izbor koji svaki pušač može da napravi jeste da se u potpunosti odrekne duvana i nikotina.

POVEZANI ČLANCI:

U Srbiji dnevno izbije oko 150 požara, a najčešći uzrok su neugašene cigarete, kako u domaćinstvima, tako i u šumama.
Nema dileme da je pušenje kao navika štetno i za pušače i za njihovu okolinu.
Nije novost da su individualna ložišta jedan od ključnih problema kada je u pitanju zagađenje vazduha.