RAZLIKA IZMEĐU CIGARETA I

BOLJIH ALTERNATIVA

OSTAVI PUŠENJE DANAS

Dim je složena mešavina čestica, koja nastaje kada se sagoreva organska supstanca. U kontekstu pušenja, duvan i papir se spaljuju na ekstremno visokim temperaturama da bi se dobio dim koji sadrži više od šest hiljada materija, od kojih je više od 100 klasifikovano kao štetno ili potencijalno štetno od strane javno zdravstvenih ustanova. Upravo ovaj proces sagorevanja čini pušenje toliko štetnim i opasnim.

Sa druge strane, bezdimni proizvodi zasnovani su na različitim tehnologijama i principima rada, ali jedna stvar im je zajednička – bezdimne alternative ne funkcionišu po principu sagorevanja, pa samim tim ne stvaraju dim, ni pepeo. Bezdimni proizvodi obično zagrevaju supstancu – bilo da je to duvan ili tečni rastvor koji sadrži nikotin i oslobađaju aerosol ili paru sa ukusom.

Aerosol u proseku sadrži značajno niže nivoe štetnih i potencijalno štetnih materija u poređenju sa dimom cigarete.

Svi bezdimni proizvodi su različiti tako da bi trebalo da budu naučno potvrđeni na osnovu karakteristika svakog pojedinačnog proizvoda.

Važno je napomenuti da bezdimne alternative nisu bez rizika i da mnoge od njih sadrže nikotin koji izaziva zavisnost, te je najbolja odluka odreći se duvana i nikotina u potpunosti.

POVEZANI ČLANCI

POVEZANI ČLANCI