SMANJENJE ŠTETNOSTI

NAUKA I TEHNOLOGIJA

OSTAVI PUŠENJE DANAS

LJUDSKA INVENTIVNOST I KREATIVNOST JE KROZ ISTORIJU OMOGUĆILA VELIČANSTVEN PROGRES KOJI NAM JE UMNOGOME UNAPREDIO KVALITET ŽIVOTA. ALI ISTOVREMENO JE STVORIO I PROBLEME KOJE NISMO MOGLI DA PREDVIDIMO. SADA JE VREME DA KREATIVNOST I INOVATIVNOST KORISTIMO ZA SMANJENJE ŠTETNOSTI.

Uzmimo električne automobile kao primer. Svesni smo koliko je izum automobila doprineo napretku, ali i koliko je uticao na klimatske promene i zagađenje životne sredine. Fosilna goriva korišćena za pokretanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem su očigledno nepoželjna. Ali to ne mora da važi i za automobile.

Električna vozila su sada sve brojnija na putevima, a ona nam omogućavaju vožnju sa manje štetnim uticajem na životnu sredinu.

Ovo je smanjenje štetnosti na delu!

POVEZANI ČLANCI: